• Διπλός σωλήνας ανοξείδωτου
  • Χωρίς συγκόλληση σωλήνας ανοξείδωτου
  • ενωμένος στενά σωλήνας ανοξείδωτου
klee@pumaosteel.com
+8618552427043
Mol-manta
+8618552427043